Rekrytera läkare

Svenska vårdinrättningar är i stort behov läkare. Hur lyckas man locka till sig den kompetens som behövs? Här ger vi dig tips och råd på tillvägagångssätt för att rekrytera läkare!

Få hjälp med läkarbemanning

För att få kompetent hjälp med läkarbemanning kan du som personalansvarig inom sjuk- och hälsovården vända dig till något av alla de bemanningsföretag som har specialiserat sig på att hyra ut vårdpersonal. Det går att hitta personal för läkarbemanning inom alla kategorier, som medicin, kirurgi, psykiatri, primärvård och radiologi. Du kan via bemanningsföretag hitta läkare för både kortare och längre uppdrag.

Dedicare

Dedicare är ett av Nordens ledande företag inom rekrytering och läkarbemanning samt andra yrken inom vård och socialt arbete. De erbjuder skräddarsydda lösningar för sjukhus och vårdgivare för att möta kompetens- och resurskrav.
Genom noggrant urval av kvalificerade specialister inom både primär- och slutenvård, säkerställer Dedicare att rätt kompetens placeras där den behövs mest.

Telefon: 08-555 65 600
Mejl: dedicare@dedicare.se
Bonliva

Bonliva är ett av landets främsta bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse vården med kvalificerad personal och är ett utmärkt val för dig som vill rekrytera läkare. De erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta behoven hos arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, genom att tillhandahålla bland annat läkare. Med fokus på kvalitet och effektivitet, strävar de efter att skapa hållbara matchningar mellan personal och arbetsplatser.

Telefon: 08-515 13 400
Mejl: info@bonliva.se
Fördelar med rekryteringsföretag

När du använder bemanningsföretag för att anställa läkare når du fler kvalificerade kandidater. Bemanningsföretag brukar ha tillgång till vårdsektorns mest kompetenta medarbetare. Med konkurrenskraftiga löner, bra arbetsvillkor och ett utvecklande arbete lockar de till sig kompetent arbetskraft.

  • Möjlighet ges till flexibla lösningar som kan anpassas helt efter vårdgivarens behov.
  • Behovet att utbilda personalen sänks då den inhyrda personalen redan är färdigutbildad och specialiserad, vilket leder till tidsbesparing och bättre vård inom verksamheten.
  • Personalen kan anlitas både på hel- och deltid, vilket innebär att rekryteringen kan göras helt baserat på vad som krävs.

Vanliga frågor

När är det bäst att anlita ett rekryteringsföretag?

Det är bra att ta in hyrd personal när det råder hög arbetsbelastning och läkarna får ta sig an för många patienter. Vakanser kan lätt täckas på detta sätt, och vårdplatser hållas öppna. Det dagliga patientflödet hanteras bättre vid sjukfrånvaro och semestertider.

Får man bra anställningsvillkor?

Om du ska tas in för ett längre uppdrag är det särskilt viktigt att bemanningsföretaget erbjuder god lön och bra anställningsvillkor. De har ofta hög kompetens och är eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att du anlitar ett bemanningsföretag som ger goda villkor. Här kan du läsa mer om att jobba som hyrläkare.

Går det att hitta personer med en viss specialitet?

Tack vare det stora utbudet av bemanningsföretag som rekryterar läkare är det i dag relativt enkelt, oavsett vilken kompetens du söker. Allt fler svenska läkare är specialiserade på flera områden, ofta närliggande sådana. Bemanningsföretagen hjälper dig att hitta personal med den kompetens du efterfrågar - allt från psykiatriker, allmänspecialister, företagsläkare och ögonspecialister till ortopeder.