Vad är suturer?

Suturer kallas de stygn som man syr ihop vävnad med i kroppen. Man kan sy till exempel hud, inre organ, blodkärl eller annan vävnad som av någon anledning behöver lagas, fästas eller sammanfogas med suturer.

Ska du köpa in suturer och vill beställa online kan du handla hos Sutureronline.se som har ett av Sveriges absolut största sutursortiment. Här hittar du alla märken och modeller från bland andra Ethicon, SMI, Vitrex, Covidien och Resorba. SuturerOnline säljer även allt du behöver för sterilisering och förbrukningsmaterial när du ska ta hand om sårförslutning.

Det finns två vanliga typer av suturer: resorberbara och icke-resorberbara. Du kan läsa mer om dem lite längre ner.

Vad är suturering?

Suturering betyder att man syr ihop levande vävnad med stygn. Man kan suturera ytligt eller inuti kroppen.


Resorberbara suturer - Hur länge sitter de?

Hur länge resorberbara suturer sitter varierar mellan ungefär fem dagar till sex veckor. De kan dock ha dragstyrka kvar längre än så. Det beror på vilken typ av resorberbar sutur som har använts. På Sutureronline.se hittar du en mängd olika märken och varianter och kan läsa mer om deras hållfasthet, nedbrytningstid med mera.

Vad är resorberbara suturer?

Resorberbara suturer är de stygn man gör för att sy ihop vävnader på insidan av kroppen och som försvinner av sig själva genom hydrolys när vävnaden har läkt.

Ibland hör man ”absorberbara suturer”, ”självabsorberande sutur”, eller ”subkutana och intrakutana suturer” vilket är precis samma sak.


Vad är icke resorberbar sutur?

Icke resorberbar sutur är det som de flesta tänker på som ”stygn”. På fackspråk kallas tråden för suturtråd och stygnen för suturer.

”Icke resorberbar” betyder att huden inte själv bryter ner tråden, utan man måste plocka bort stygnen när huden har läkt.

Icke-resorberbara suturer är den vanligaste typen av suturer eftersom det är den typ som används för att sy ytliga sår. Du hittar ett brett sortiment av icke-resorberbara suturer på Sutureronline.se.

När tar man bort stygn?

Icke-resorberbara suturer, alltså stygn som måste tas bort, ska sitta kvar tills såret har läkt helt

Ta bort stygn i ansiktet:

  • Barn – efter ungefär 4–5 dagar
  • Vuxna – efter ungefär 1 vecka

Ta bort stygn på kroppen:

  • Efter ungefär 1–2 veckor

Vårdhandboken.se kan du se hela listan över när stygnen ska tas bort.

Det är viktigt att såret får läka helt innan stygnen plockas bort. Vänta hellre en dag extra så slipper du riskera ärrbildning och andra komplikationer. Läs mer på 1177.